E-post: ann.linders@score.su.se
Tel: 08-674 71 24

Ann Linders är som huvudredaktör informationsansvarig vid Score. Ann ansvarar strategiskt och operativt för Scores externa samt interna information och kommunikation. Hon förvaltar, uppdaterar och utvecklar också Scores webbplats.