Carl Yngfalk Foto: Juliana Wiklund

E-post: carl.yngfalk@score.su.se

Carl Yngfalk är forskare i marknadsföring och organisation vid Score. Han har tidigare varit verksam vid de företagsekonomiska institutionerna, Stockholms universitet respektive Uppsala universitet, och vid The University of Sydney Business School, Sydney, Australien, där han var gästforskare under våren 2013.

Yngfalks forskning handlar om marknadsekonomins institutioner; politik och etik i dagens konsumtionssamhälle. Han har ett återkommande intresse för hur makt, identitet och kroppslighet kommer till uttryck i organisationers och konsumenters hantering av ständigt ökande krav och förväntningar från den sociala omgivningen gällande vad som anses som ansvarsfullt agerande.

I sin nuvarande forskning undersöker Yngfalk pågående digitalisering av detaljhandeln och hur framväxten av nya digitala teknologier för datainsamling om konsumenter omdefinierar dels formerna för maktutövning, dels ansvarstagande och etik i produktions- och konsumtionssystem. Det 3-åriga forskningsprojektet ”Understanding the customer, at any cost? Sustainability, corporate ethics and responsibility in digital marketing work”, med finansiering från Jan Wallander and Tom Hedelius forskningsstiftelse, påbörjades i juli 2021.

Yngfalk har tidigare, under de senaste åren också arbetat tillsammans med kollegor inom forskningsprojektet ”Framtidens universitetssjukhus”, om nya Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Projektet har syftat till att belysa, analysera och problematisera beslutsprocesserna inom Region Stockholm som ledde fram till en organisering av sjukhuset utefter så kallad offentlig-privat samverkan, vilket kan ses som en del av en mer övergripande marknadisering av offentlig sektor.

Yngfalks forskning finns publicerad i flertalet internationella vetenskapliga journaler och däribland Marketing Theory, Journal of Marketing Management, Consumption, Markets & Culture och Journal of Macromarketing, respektive i diverse bokkapitel, rapporter och övriga populärvetenskapliga texter. Hans forskning uppmärksammas ofta av media, och han är återkommande anlitad som föreläsare om hållbar samhällsutveckling av företag och offentliga organisationer.

För mer information om Yngfalks forskning och pågående projekt, välkomna att höra av Er!

Personlig hemsida: https://www.carlyngfalk.com/

Publikationer Carl Yngfalk