Cecilia Fredriksson Foto: Juliana Wiklund

E-post: cecilia.fredriksson@score.su.se

Cecilia forskar om meta-organisationer (organisationer med andra organisationer som medlemmar) och organisationers aktörskapande, d.v.s. organisationers strävan att uppfattas autonoma, unika och handlingskraftiga av sin omgivning. Cecilia intresserar sig speciellt för hur meta-organisationens och medlemsorganisationernas aktörskap balanseras och hur meta-organisationen aktörskap konstrueras i relation till medlemsorganisationernas aktörskap. Med denna kunskap kan vi nyansera vår förståelse för hur meta-organisationer (bl.a. FN och EU) hanterar samspelet mellan individuella och kollektiva intressen och behov och därmed vad som krävs för att uppnå kollektiv handling.

Cecilias tidigare forskningsprojekt har fokuserat på digitalisering i den offentliga sektorn och mer specifikt hur big data används som stöd i beslutsfattande i och vilka konsekvenser denna användning har för offentlig sektor.

Cecilia är ekonomie doktor i företagsekonomi (organisation och ledning) vid Handelshögskolan i Stockholm. Cecilia har varit knuten till Score sedan 2016.