Göran Ahrne Foto: Juliana Wiklund

E-post: goran.ahrne@sociology.su.se
Telefon: 08-6747418

Göran Ahrnes nuvarande forskning syftar till att förklara samhällsprocesser och människors handlande genom att undersöka olika principer för organisering och skillnader mellan organiserade relationer och sådana relationer som inte är organiserade, till exempel vänskap.

Göran Ahrne arbetar idag främst med två empiriska projekt. Ett handlar om organisationer som har andra organisationer som medlemmar (metaorganisationer) och ett handlar om vänskapens villkor och gränser.