Ingrid Gustafsson Nordin

Fil. dr i offentlig förvaltning, biträdande föreståndare
E-post: ingrid.gustafsson@score.su.se

Ingrid Gustafsson har varit knuten till Score sedan 2010. Hon har en doktorsexamen från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet och i sin avhandling (2016) studerade hon det regelsystem som sedan mitten av 1980-talet vuxit fram baserat på standarder, certifiering och ackreditering – ett system som syftar till att organisera globala marknader och underlätta världshandel, och som involverar både företag och myndigheter. Organiseringen av detta system får stora konsekvenser för fördelning av ansvar och för vem som styr på global nivå. Men trots dess stora samhälleliga inflytande har systemet till stor del flugit under radarn, både för allmänheten och inom forskningen. Detta system är också ämnet för boken ”How Standards Rule the World – the Construction of Global Control Regime” (Edward Elgar, 2020).

Teoretiskt intresserar sig Gustafsson för organisering mellan och utanför organisationer och har tillsammans med Nils Brunsson och Kristina Tamm Hallström skrivit flera texter som handlar om ”makro-organisation” – system av organisationer som organiserar varandra, ofta globalt. I texterna diskuteras både makro-organisationers framväxt och vad konsekvenserna av dessa organisatoriska fenomen kan vara, med speciellt fokus på spridning av ansvar.

Gustafsson har tidigare varit affilierad till Förvaltningsakademin vid Södertörns Högskola, hon har varit gästdoktorand vid University of California at Berkeley och vid Copenhagen Business School. Mellan 2019 och 2021 gjorde Gustafsson sin post-doc vid Stanford universitetet i USA. Hon har fått flertalet stipendier, bland annat från Sverige Amerika Stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademin (Hans Werthén fonden) samt Wallanderstipendiet (Handelsbankens forskningsstiftelser). Gustafsson har undervisat inom området organisationsteori på Förvaltningshögskolan (Göteborgs universitet), Sociologiska institutionen (Stockholms universitet) och Statsvetenskapliga institutionen (Stockholms universitet). Under hösten 2021 undervisar hon på Statsvetenskapliga institutionens mastersutbildning med inriktning mot Offentlig politik och Organisation (OPO).

Ingrid Gustafsson ingår i följande forskningsprojekt:

Who is watching the watchdog (Vetenskapsrådet) (med Kristina Tamm Hallström och Nils Brunsson)  

The politics of testing (Handelsbankens forskningsstiftelser) med Kristina Tamm Hallström som projektledare

Förtroende till salu (Handelsbankens forskningsstiftelser), projektledare Kristina Tamm Hallström

Vad kan vi lära oss av 100-åringarna (Handelsrådet) med Kristina Tamm Hallström