Janet Vähämäki Foto: Juliana Wiklund

E-post: janet.vahamaki@score.su.se
Telefon: 0708-78 04 06

Janet Vähämäki gjorde sin doktorsavhandling 2017 inom ramen för forskningsprojektet 'Resultatagendan i utvecklingssamarbetet'. Hennes forskningsintresse rör styrning av offentlig förvaltning och i synnerhet styrning, resultatmätningar och resultatstyrning av internationellt bistånd. Hon har framförallt beforskat frågor om resultatmätningar och resultatstyrning i utvecklingssamarbetet. Janet leder ett forskningsprojekt finansierad av Vetenskapsrådet om ”Besatt mätsyndrom i biståndet? En komparativ studie av hur intermediära organisationer i biståndskedjan översätter krav på resultatstyrning.” och arbetar inom ramen för ett projekt om tillit och tillitsstyrning i biståndet, finansierat av Expertgruppen för biståndsanalys.

Janet kombinerar sin tid på SCORE med sin anställning på Stockholm Environment Institute, där hon är chef för enheten Resources and Development. Hon är invald som expert i Expertgruppen för biståndsanalys och sitter i Radiohjälpen styrelse. Hon är Programansvarig för SweDev, Swedish Development Research Network. Janet har tidigare praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbetet bla. från Sida, UD, civila samhälles organisationer samt från att ha genomfört olika konsultstudier.