Karolina Windell
Karolina Windell

Docent i företagsekonomi
E-post: karolina.windell@score.su.se
Telefon: 070-623 71 85

Karolina Windells huvudsakliga forskningsområde är Corporate Social Responsibility (CSR), moralisering, medialisering, och institutionell förändring inom organisatoriska fält. Hennes forskning handlar om hur idéer om vad som är företags ansvar formas i samspel mellan aktörer i företagens omvärld. Karolina intresserar sig särskilt för frågor om hur medierna sätter agendan för och påverkar föreställningar om ansvarighet i organisationer. Hon forskar även om hur dagens medielandskap förändrar förutsättningarna för nyhetsproduktion och organisationers synlighet.

I ett nytt forskningsprojekt Medierna som moralisk domstol studerar Karolina och Maria Grafström hur en ökad medialisering och moralisering förändrar villkoren för organisationer i dag. I projektet undersöks hur medierna är med och definierar samtidens syn på vad som anses vara ett ansvarstagande beteende och god moral i organisationer. Inom ramen för projektet undersöks även hur organisationsers beteende påverkas av de förställningar om ansvar som växer fram genom de mediala bilderna. En central del av projektet analyserar professionaliseringen av kommunikationsfältet och vad det innebär för hur organisationer förstår och hanterar medier.

CV Karolina Windell (pdf)

Publikationer av Karolina Windell:

Artiklar

Grafström, Maria ; Windell, Karolina ; Petrelius Karlberg, Pernilla Mediatization of civil society organizations: (de)legitimation of the Swedish Red Cross 2015
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Låt inte medierna sätta agendan för företagens samhällsansvar 2014
Windell, Karolina En djupdykning i hållbara investeringar 2014
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvar 2014
Grafström, Maria ; Petrelius Karlberg, Pernilla ; Windell, Karolina Debatt: Medierna som moralisk domstol skapar ängsliga ledare 2013
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Debatt: "För mycket moralisk domstol när media granskar företagens sociala ansvar" 2012
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Newcomers conserving the old: transformation processes in the field of news journalism 2012
Grafström, Maria ; Windell, Karolina The Role of Infomediaries: CSR in the Business Press during 2000-2009 2011
Frostenson, Magnus ; Grafström, Maria ; Windell, Karolina Replik: Akademins roll inte att lära ut färsk praktik, men att lära studenterna förstå omvärlden 2010
Windell, Karolina Moralisk kompass viktig i bonuskarusellen! 2009
Windell, Karolina Kan man tjäna pengar på ansvarstagande? 2008
Windell, Karolina CSR: En tidlös fråga i ropet! 2008


Böcker

Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline ; Windell, Karolina CSR: företagsansvar i förändring 2015
Grafström, Maria ; Petrelius Karlberg, Pernilla ; Windell, Karolina Föredöme eller fördömd?: Medierna som moralisk domstol 2013
Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline ; Windell, Karolina Ansvar 2010
Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline ; Windell, Karolina CSR: Företagsansvar i förändring 2008


Bokkapitel

Karolina, Windell Samhällsansvar och affärsnytta i samspel 2015
Windell, Karolina 'The word' and 'the money': balancing values in the online newspaper market 2014
Petrelius Karlberg, Pernilla ; Grafström, Maria ; Windell, Karolina The creation of a crisis of confidence: a study of the mediatization of the Red Cross 2013
Frostenson, Magnus ; Grafström, Maria ; Windell, Karolina Ekonomistyrning och Corporate Social Responsibility 2013
Petrelius Karlberg, Pernilla ; Grafström, Maria ; Windell, Karolina Konstruktioner av en förtroendekris: En studie av medierapporteringen om Röda Korset 2012
Windell, Karolina Företagens ansvar 2012
Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline ; Windell, Karolina Med samhällsansvar som ledstjärna 2011
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Nyhetsproduktion i det sociala medielandskapet 2010
Windell, Karolina CSR as catwalks: the translation of an idea 2010
Windell, Karolina Socialt ansvar på dagordningen 2009
Windell, Karolina The Proliferation of CSR from Two Professional Perspectives: Academic Researchers and Consultants 2009
Windell, Karolina ; Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline Sweden 2009
Windell, Karolina The commercialization of CSR: consultants selling CSR 2007


Rapporter

Grafström, Maria ; Windell, Karolina ; Adamsson, Emelie Normerande bilder av ansvar – en studie av hur fem börsföretagframställs i svenska medier, 1995–2012 2015
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Medierna och det goda företaget 2014
Borglund, Tommy ; Frostenson, Magnus ; Windell, Karolina Increasing responsibility through transparency?:: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies 2010
Borglund, Tommy ; Frostenson, Magnus ; Windell, Karolina Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag 2010
Grafström, Maria (et al.) Ekonominyhetens väg: Från kvartalsrapporter till ekonominyheter 2006


Konferensbidrag

Grafström, Maria ; Windell, Karolina Going online: The transformation of normative ideas in the professional field of journalism 2012
Grafström, Maria ; Petrelius Karlberg, Pernilla ; Windell, Karolina Constructing Legitimacy through Media: The Case of the Swedish Red Cross 2011
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Blurred boundaries of media: The circulation of a corporate news story on the web 2010
Borglund, Tommy ; Frostenson, Magnus ; Windell, Karolina Increasing responsibility through transparency?:: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies 2010
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Blog-journalists relations: Business news in transformation 2009
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Blogging and business journalism: News production in transformation 2007
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Interrelationships in the field of business news: News production in two media organizations 2006
Windell, Karolina <em>CSR Conferences as Catwalks – the Construction of CSR at Conferences in Europe</em>. 2006
Windell, Karolina <em>Professionalization in Emerging Fields: The Contestation of CSR</em> 2005