Kristina Tamm Hallström Foto: Juliana Wiklund

Docent i företagsekonomi
E-post:
kristina.tamm-hallstrom@score.su.se
Telefon: 08-674 74 03

I sin forskning intresserar sig Kristina Tamm Hallström för frågor om auktoritet, legitimitet och makt inom området för reglering baserad på standarder. Av särskilt intresse är de komplexa organisationsstrukturer som ofta byggs upp kring denna typ av reglering med inblandning av standardiseringsorganisationer, certifierings- och ackrediteringsorganisationer och ofta en mängd meta-organisationer, vilka binds ihop med olika former av organisation. I forskningen läggs särskild vikt vid att undersöka granskande organisationers strävan att framställa sig som ”oberoende” och implikationerna av den organisering som drivs fram med ”oberoende” som ledstjärna.

Kristina är projektledare för tre forskningsprojekt med anknytning till området för standardbaserad reglering. I två av projekten – Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik och Vem vaktar väktaren. Att organisera för oberoende i granskningssamhället samarbetar hon med Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson. I det historiskt inriktade projektet Förtroende till salu samarbetar Kristina med ekonomhistoriker Martin Gustavsson. Kristina medverkar också i projektet Decode – Community Design for Conflicting Desires, som leds av professor Björn Hellström (KTH), och intresserar sig där för kommunikationsfunktionens stärkta roll inom kommunal stadsplanering. Hon undervisar även i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om Kristina Tamm Hallströms pågående projekt:

 

Publikationer Kristina Tamm Hallström