Kristina Tamm Hallström Foto: Juliana Wiklund

Docent i företagsekonomi
E-post:
kristina.tamm-hallstrom@score.su.se
Telefon: 08-674 74 03

Kristina Tamm Hallström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare på Score. Hon är intresserad av organiserade försök att rationalisera formella organisationer, och organiseringen av organisationer, utifrån frågor som: Hur, var och varför initieras rationaliserings- och om-rationaliseringsprocesser? Vilka driver sådana beslut och vilka motiv förs fram? Vilka implikationer medför dessa beslut för legitimitet, auktoritet, makt och ansvar? Finns motstånd och vad karaktäriserar i så fall det?

Tamm Hallström undersöker dessa frågor empiriskt, både historiskt och i nutid, genom studier av beslutade ordningar där standarder (t.ex. ISO 9001, ISO 14001, FSC, KRAV) – ofta i kombination med övervakning i form av testning, certifiering och ackreditering – spelar en central roll. Hennes forskning bidrar till pågående kunskapsutveckling inom organisationsteori om partiell organisation, hyper-organisation, meta-organisation och macro-organisation.

Läs mer om forskningsprojekten:

Publikationer (pdf)