Kristoffer Strandqvist Foto: Juliana Wiklund

Fil. doktor i företagsekonomi
e-mail:
kristoffer.strandqvist@hhs.se
telefon: 08-674 74 62

Kristoffer Strandqvists forskningsintressen ligger i mötet mellan politik och ekonomi i en 1900-talshistorisk kontext. Vad är det som gör att en handlingsväg väljs? Hur går det till i långdragna, komplexa beslutsprocesser? Särskilt förhållandet mellan aktör och struktur uppmärksammas.

Strandqvist arbetar för närvarande med ett projekt om rörgrossistmarknaden i Sverige under 1900-talet som en del av programmet ”Att organisera marknader”.