Lambros Roumbanis Foto: Juliana Wiklund

E-post: lambros.roumbanis@score.su.se
Telefon: 08-674 71 20

Allmänna forskningsintressen: vetenskapssociologi, forskning om bedömnings- och urvalsprocesser, sociologisk teori.

Min nuvarande forskning handlar om peer review, akademiskt omdöme och olika organisatoriska aspekter av forskningsfinansiering. Jag har bl.a. observerat hur det går till i praktiken när man på Vetenskapsrådet bedömer forskningsansökningar och hur man i grupp skapar konsensus trots förekomsten av variationer, tvetydigheter och djup oenighet. I en annan studie har jag belyst hur den växande konkurrensen om forskningsanslag inverkar på den akademiska kulturen och på vilket sätt den nya generationen forskare insocialiseras i olika sätt att förhålla sig till det faktum att de måste skriva ansökningar för att kunna finansiera sin egen oberoende forskning. Även frågan om vilka alternativ som finns istället för peer review, såsom t.ex. att lotta ut anslag, har upptagit mitt intresse under senare tid.

Aktuella publikationer:

Roumbanis, L. (2017) “Academic judgments under uncertainty: A study of collective anchoring effects in Swedish Research Council panel groups.” Social Studies of Science 47(1): 95–116. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312716659789

Roumbanis, L. (2019) “Symbolic violence in academic life: a study on how junior scholars are educated in the art of getting funded.” Minerva 57: 197-218. https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-018-9364-2

Roumbanis, L. (2019) “Peer review or Lottery? A critical analysis of two different forms of decision-making mechanisms for allocation of research grants.” Science, Technology, & Human Values 44(6): 994-1019. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0162243918822744