Lambros Roumbanis Foto: Juliana Wiklund

E-post: lambros.roumbanis@score.su.se
Telefon: 08-674 71 20

Min forskning handlar främst om peer review, akademiskt omdöme och olika organisatoriska aspekter av dagens forskningsfinansiering. I en studie av Vetenskapsrådets beredningsgrupper har jag bl.a. undersökt hur granskningen av forskningsansökningar går till i praktiken med fokus på hur de sakkunniga tolkar vetenskaplig kvalitet och hur de skapar konsensus.

Jag har även sökt belysa hur den växande konkurrensen om forskningsanslag inverkar på den akademiska kulturen och hur den nya generationen forskare insocialiseras i olika sätt att förhålla sig till det faktum att de måste skriva ansökningar för att kunna finansiera sin egen forskning. Även frågan om vilka möjliga alternativ som finns istället för peer review, såsom t.ex. att lotta ut anslag, har upptagit mitt intresse under senare tid.

 

Några aktuella publikationer:

Roumbanis L (2017) “Academic judgments under uncertainty: A study of collective anchoring effects in Swedish Research Council panel groups.” Social Studies of Science 47(1): 95–116.

Roumbanis L (2018) “Peer review eller lotteri? En kritisk undersökning av två olika urvalsmetoder för distribueringen av forskningsanslag.” Statsvetenskaplig tidskrift 3:

Roumbanis L (kommande 2018) “Symbolic violence in academic work life: an ethnographic study on how junior scholars are educated in the art of getting funded.”