e-post: lambros.roumbanis@score.su.se
telefon: 08-674 7120


Lambros Roumbanis forskning syftar till att kritiskt undersöka de organisatoriska villkor som påverkar kunskapsutvecklingens möjligheter och begränsningar inom den akademiska världen. Av särskilt intresse är frågan om vad för sorts omdömeskrafter som upptäcker djärva och potentiellt nydanande forskningsprojekt, samt vad som händer i den sociala interaktionen där dessa omdömeskrafter samverkar.

I centrum för studien står den inomakademiska bedömningsprocess ("peer
review") som möjliggör identifieringen av vetenskaplig kvalitet, och som ligger till grund för finansieringsorganisationers slutgiltiga beslut om resursfördelning.

Roumbanis undervisar i samhällsteori och handleder även uppsatsstudenter vid Södertörns högskola.