Lambros Roumbanis Foto: Juliana Wiklund

E-post: lambros.roumbanis@score.su.se
Telefon: 08-674 7120

Min nuvarande forskning handlar om organiseringen av peer review och om akademiskt omdöme. I en studie av Vetenskapsrådets beredningsgrupper har jag närmare tittat på hur granskningen av forskningsansökningar går till med särskilt fokus på spänningen mellan olika variationer i bedömningen av kvalitet och formandet av konsensus. Jag har bland annat identifierat förekomsten av s.k. kollektiva ankringseffekter som uppstår under gruppernas förhandlingar och som hänger ihop med hur man tolkar, omvärderar och justerar betygen som man tidigare satt på de olika ansökningarna. Se t.ex. Athene Donalds blogginlägg: http://occamstypewriter.org/athenedonald/2017/01/20/the-abc-of-panel-scoring-anchoring-bias-and-committee-procedures/

Under senare tid har jag även experimenterat med idén om lotteriets fördelar som en alternativ beslutsmekanism vid distribueringen av forskningsanslag. Att använda slumpen istället för peer review skulle potentiellt sett kunna bidra till större dynamik i det epistemiska landskapet; lotteriet skulle leda till en spridning av anslag bortom de kognitiva och grupprelaterade begränsningar som ofta präglar peer review. Lotteriet är i grunden opartiskt (det undviker bias, maktfaktorer, särintressen m.m.), är billigare och dessutom tidsbesparande. Mitt intresse för lotteriet som urvalsmetod sträcker sig även bortom vetenskapens domäner och tar i grunden fasta på frågor som rör rättvisa, rationalitet och demokratins fundamentala villkor.

Jag är för övrigt intresserad av andra typer av urvals- och beslutsmekanismer i samhället, såsom exempelvis organiseringen av köer och köers socio-moraliska dimensioner.

Några aktuella publikationer:

Roumbanis L (2017) Academic judgments under uncertainty: A study of collective anchoring effects in Swedish Research Council panel groups. Social Studies of Science 47(1): 95–116.

Roumbanis L (kommande 2018) Peer review eller lotteri? En kritisk undersökning av två olika urvalsmetoder för distribueringen av forskningsanslag. Statsvetenskaplig tidskrift 2:

Ahrne G, Castillo D, Roumbanis L (2019) Queues: Tensions between institution and organization. I Ahrne och Brunsson Organization outside organizations: The abundance of partial organization in social life, Cambridge: Cambridge University Press.