E-post: maria.grafstrom@score.su.se
 

Maria Grafström
Maria Grafström

Marias forskning tar utgångspunkt i samt problematiserar idén om att organisationer verkar i ett medialiserat samhälle. Idéer om att mediebilder påverkar och att hanteringen av medierelationer är central för att skapa förtroende bland allmänheten är starka och väletablerade. Organisationer lägger därför också alltmer tid och resurser på att utbilda anställda i samhällets alla sektorer om de specifika spelreglerna som gäller på det fält som medielandskapet utgör. Genom dessa aktiviteter flyttar mediernas metoder och normer in i organisationerna och blir del av deras vardagliga arbete. Det är en utveckling som kan förstås som att organisationer medialiseras. Marias intresse för medier och organisering yttrar sig även i studier av ekonomijournalistik och mediernas roll som agendasättare och intermediär för frågor som rör socialt ansvar och hållbarhet.

Maria är aktuell med boken En berättelse om organisering (samförfattad med Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård, förlag Studentlitteratur) – en lärobok där organisationsteori förstås med hjälp av skönlitteratur. Läs mer om boken här.

Läs mer om Marias projekt här:

 

Maria Grafströms publikationer (länk till DiVA)