Mats Jutterström Foto: Juliana Wiklund

Ekonomie doktor i företagsekonomi, även vid institutionen för företagande och ledning (FÖL), Handelshögskolan i Stockholm

E-post: mats.jutterstrom@hhs.se
Telefon: 08-674 74 15

Mats Jutterström forskar om hur organisationer och marknader organiseras. Hans avhandling (EFI, 2004) handlar om företagslobbying i EU, med en teoretisk inriktning på konstruktion av aktörskap i komplexa beslutsprocesser.

Mats har därefter främst forskat om 1) företagsansvar och CSR som managementidé, 2) hybridorganisationer, 3) civilsamhällets förutsättningar i relation till andra samhällssektorer, och 4) organisering och omorganisering av marknader.

Mats Jutterström arbetar idag främst med projekt om ideella organisationers deltagande vid nationella kriser (skogsbränder, pandemier, flyktingmottagningar mm), inriktat på organisatoriskt lärande, samt om organisation och omorganisation av marknader (där bland annat premiepensionssystemet studeras).