Mikaela Sundberg
Mikaela Sundberg

Mikaela Sundberg forskar för närvarande främst om frivilliga totala institutioner utifrån ett organisationssociologiskt perspektiv. Baserat på en omfattande etnografisk studie presenterar boken ”A Sociology of the Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion” en ingående analys av hur vardagslivet inom franska Främlingslegionen är organiserat och hur de sociala relationerna inom organisationen fungerar. För en kort presentation av boken, se https://www.routledge.com/products/9781472455604

I en ny studie om katolska kloster ligger fortsatt intresse vid organiseringen av vardagen inom denna typ av frivillig total institution. Ett särskilt fokus är också teoretisering om fraternal relations, bland annat vad de innebär, hur de upprätthålls och hur de står i konflikt med mer personliga relationer.

Som forskningsledare verkar Mikaela Sundberg för kontinuerlig dialog och samarbete runt idén om partiell organisation och befrämjad dialog med vetenskaps-och teknikstudiefältet.

Mikaela Sundberg är även verksam som lektor vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.