Mikaela Sundberg Foto: Juliana Wiklund

E-post: mikaela.sundberg@score.su.se

Hur ser sociala relationer ut inom frivilliga totala institutioner och andra miljöer med stark kollektiv solidaritet? Hur påverkar strukturella och organisatoriska faktorer dem? Mikaela Sundberg forskar om dessa frågor, med ett specifikt intresse för att teoretisera om broderliga relationer (fraternal relations); vad de innebär, hur de upprätthålls och hur de står i konflikt med mer personliga relationer. För att utforska dessa frågor studeras olika frivilliga totala institutioner, som franska Främlingslegionen och katolska kloster.

Som forskningsledare verkar Mikaela Sundberg för kontinuerlig dialog, samarbete och utveckling av idéer om partiell organisation och befrämjad dialog med vetenskaps-och teknikstudiefältet.

Mikaela Sundberg är professor i sociologi och även verksam som lektor vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om forskningsprojekten:

http://researchdatabase.su.se/converis/portal/Project/4893715