Ola Segnestam Larsson Foto: Juliana Wiklund

Ola Segnestam Larsson är ekonomie doktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, med inriktning mot organisation och ledning. Han har en samhällsvetenskaplig grundutbildning med nationalekonomi som huvudämne från Stockholms universitet. Under de senaste åren har Ola arbetat med forskning om civilsamhälle vid Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet (Score). Under perioden 2016-2017 verkar Ola som gästforskare vid the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE). 

Ola Segnestam Larsson är intresserad av organisering och ledning av ideella organisationer i civilsamhället. Avhandlingen handlade om organisationsförändringar i civilsamhälle. Aktuella forskningsprojekt inkluderar bland annat "Nationella imperativ och lokala praktiker", ”Öronmärkta pengar”, ideella organisationers tillgång till kapital i välfärden samt hur nykterhetsrörelsen använder vetenskap.