Ola Segnestam Larsson Foto: Juliana Wiklund

Ola Segnestam Larsson är docent i företagsekonomi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och ekonomie doktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, med inriktning mot organisation och ledning. Han har en samhällsvetenskaplig grundutbildning med nationalekonomi som huvudämne från Stockholms universitet. Under de senaste åren har Ola arbetat med forskning om civilsamhälle och som lärare i organisation och ledarskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Score. Ola Segnestam är intresserad av organisering och ledning av ideella organisationer i civilsamhället. Avhandlingen handlade om organisationsförändringar i civilsamhället. Aktuella forskningsprojekt inkluderar bland annat projektet "Civilsamhällets kvalitet", ett projekt om civilsamhällets kvalitet inom välfärden.