Professor i sociologi, Uppsala universitet
e-post: patrik.aspers@soc.uu.se


Patrik Aspers forskning handlar om grundfrågor. Utifrån frågekomplexet om ordning och vara studeras sociala interaktionsformer, där ett särskilt fokus ligger på koordinering. I sin forskning på Score har Aspers analyserat marknaders konstitution, uppkomst samt deras organisation.

Aspers har idag ett EU Starting Grant Projekt som löper 5 år med start 2011. Projektet behandlar koordinering genom evaluering inom och utom ekonomin.