Renita Thedvall Foto: Juliana Wiklund

Docent i socialantropologi och
bitr. föreståndare, forskningsledare
E-post:
renita.thedvall@score.su.se
Telefon: 08-674 74 01

Renita Thedvall är docent i socialantropologi. Hon har i olika projekt fokuserat empiriskt på sysselsättningspolicy, arbetslivsfrågor och sociala frågor. Hon är särskilt intresserad av hur policys skapas och presenteras i form av modeller, indikatorer eller standarder och hur dessa sedan förstås och används. Mer övergripande är hennes forskning placerad inom policy- och organisationsantropologi samt byråkratins antropologi. Hon har gjort fältarbete i organisationer som EU, Fairtrade International, kommunala socialkontor och förskolor där hon studerat EU byråkraters, standardsättares, socialarbetares och förskolelärares arbete med att formulera, förstå och använda policys.