Renita Thedvall Foto: Juliana Wiklund

Docent i socialantropologi
E-post: renita.thedvall@score.su.se
Telefon: 08-674 74 01


Renita Thedvall är docent i socialantropologi. Hennes forskning är placerad inom policy- och organisationsantropologi med särskilt fokus på byråkratins antropologi. Hon är särskilt intresserad av hur policys skapas och presenteras i form av modeller, indikatorer eller standarder och hur dessa sedan förstås och används. Hon har i olika projekt fokuserat empiriskt på sysselsättningspolicy, arbetslivsfrågor och sociala frågor. Hon har gjort fältarbete i organisationer som EU, Fairtrade International, kommunala socialkontor och förskolor där hon studerat EU byråkraters, standardsättares, socialarbetares och förskolelärares arbete med att formulera, förstå och använda policys. Som del i hennes forskning har hon ett särskilt intresse av möten både som etnografiska objekt och som platser för etnografiskt forskning. Tillsammans med Jen Sandler har hon utforskat detta område i den redigerade volymen Meeting Ethnography. Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance (2017, Routledge).