Richard Swedberg

E-post: richard.swedberg@score.su.se
Telefon: 08-674 79 89

Richard Swedbergs forskning faller huvudsakligen inom två områden: ekonomisk sociologi och social teori. Hans intressen inom den ekonomiska sociologin inkluderar marknader, entreprenörskap och teoretiska perspektiv.

Swedberg har studerat marknaders sociala strukturer, finansiella kriser och nu senast, Trumps ekonomiska ideologi. För en del av hans arbeten inom den ekonomiska sociologin,  se (red. med Neil Smelser), The Handbook of Economic Sociology (2 uppl. 2005), (red. med Mark Granovetter), The Sociology of Economic Life (3 uppl. 2011) och (red. med Hirohito Miyazaki) The Economy of Hope (2017).

Swedbergs andra huvudintresse är social teori, särskilt då teoretiserande. Forskning kring teoretiserande handlar ex om hur man ska använda begrepp, kategorier, abstraktioner, metaforer m.m då en teori konstrueras. För Swedbergs syn på teoretiserande, se The Art of Social Theory (2014) och (red.) Theorizing in the Social Sciences (2014). 

För enskilda artiklar om teoretiserande (samt även för artiklar om ekonomisk sociologi), se Richard Swedbergs webbsida vid Department of Sociology, Cornell University: https://sociology.cornell.edu/richard-swedberg