Staffan Furusten Foto: Juliana Wiklund

Docent i företagsekonomi och föreståndare
E-post:
staffan.furusten@score.su.se
Telefon: 08-674 74 02

Staffan Furustens forskning kretsar kring konstruktion av expertis och experter inom managementområdet och om hur kunskap om management skapas och sprids. Andra intressen är experter som marknadsaktörer samt reglering och professonalisering av nya former av expertis.

För närvarande leder Furusten projektet ”Företagsledning i expertsamhället”. Han är även verksam vid institutionen företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.