Staffan Furusten Foto: Juliana Wiklund

Föreståndare och professor i företagsekonomi särskilt management, organisation och samhälle
E-post:
staffan.furusten@score.su.se
Telefon: 08-674 74 02

Staffan Furustens forskning kretsar kring konstruktion av expertis och experter inom managementområdet och om hur kunskap om management skapas och sprids. Andra intressen är experter som marknadsaktörer, reglering och professionalisering av nya former av expertis samt ledning och styrning av hybridorganisationer och olika organisationsformers kapacitet.

För närvarande leder Furusten programmet STORM (Styrning, ledning och reglering i olika organisationsformer) samt projekten ”Bolagsstyrning och ledning i offentlighetens tjänst” och ”Offentlig-privat samverkan i Nya Karolinska”. Han är även verksam vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.