Susanna Alexius Foto: Juliana Wiklund

Docent i företagsekonomi
E-post: susanna.alexius@score.su.se
Mobil: 0733-24 82 84

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvarsfördelning på marknader samt hybriditet är centrala teman i hennes forskning.

Alexius undervisar studenter i företagsekonomi, bland annat vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Därutöver programleder hon högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare i offentlig och ideell sektor vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education samt inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet. Alexius är medlem av redaktionen för Organisation och Samhälle – en populärvetenskaplig tidskrift som sprider företagsekonomisk forskning till praktiker. Hon är också ofta anlitad som föreläsare i olika praktikersammanhang och brinner för att inspirera ledare till nya tankar och förhållningssätt samt kloka beslut baserade på grundforskning.