Svenne Junker Foto: Juliana Wiklund

Doktor i företagsekonomi
E-post:
svenne.junker@hhs.se
Telefon: 08-674 75 67

Min forskning handlar om beslutsfattande mellan organisationer och i komplexa organisationer som har andra organisationer som medlemmar. Min avhandling analyserade trenden att inrätta EU-myndigheter som samordnar myndigheter i medlemsstaterna för att fatta kollektiva beslut. Den försvarades i april 2014.

Jag tilldelades Wallander-stiftelsen stipendium för tre års postdoktorala studier 2015-2017. 

Min fortsatta forskning är inriktad på transnationell styrning av hållbara marknader och försöken att reformera beslutsfattande i organisationer. På deltid arbetar jag även som sakkunnig och EU-expert på Svenska Naturskyddsföreningen.​