Innehavaren av anställningen ska arbeta med Score-relaterad forskning och aktivt bidra till forskningsmiljön på Score genom dialoger, aktivt deltagande vid seminarier och andra aktiviteter under vistelsetiden.

Score Fellows 2019/2020: