I menyn till vänster hittar du alla våra medarbetare. Här finns också associerade forskare som är knutna till Score på ett eller annat sätt, samt gästforskare som tillbringar tid hos oss.