Ref.nr SU FV-1281-19

Sista ansökningsdag: 2019-05-10

Stockholm Centre for Organizational Research (Score) etablerades 1992 gemensamt av Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, efter ett beslut i Sveriges Riksdag om att öka statens finansiering av tematiskt fokuserad och mångvetenskaplig forskning om förändringar i och för offentlig sektor. Vid centret verkar forskare som intresserar sig för samhällets organisering och då särskilt i samspelet mellan politik, offentlig förvaltning, näringsliv, kultur och civilsamhälle. De aktiva forskarna vid centret har sin bakgrund och förankring i ämnen som ekonomisk historia, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap.

Projektbeskrivning
Anställningen som Score Fellow innebär heltid för en senior gästforskare över en period om tre månader. Den som kan vara aktuell som Score Fellow i offentlig organisation ska ha ett forskningsintresse för organisationer, organisationsprocesser och organisering i skärningspunkten mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Som Score Fellow förväntas du vara intresserad av Scores forskningsområde och våra fyra huvudsakliga forskningsteman (organisering av marknader, organisering av kunskap, organisering av demokrati, legitimitet och makt, samt organisering av regelsättande och regelföljande).

Som Score Fellow förväntas du också vara närvarande och delta aktivt i Scores aktiviteter. Även om en koncentrerad vistelseperiod över tre månader är att föredra, kan såväl förlängning av vistelsen eller uppdelning av de tre månaderna i flera kortare perioder diskuteras.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen ska arbeta med Score-relaterad forskning och aktivt bidra till forskningsmiljön på Score genom dialoger, aktivt deltagande vid seminarier och andra aktiviteter under vistelsetiden.

Behörighetskrav
För att vara kvalificerad för att inneha anställningen Score Fellow måste skicklighet i forskning kunna uppvisas i form av självständig forskning inom ämnesområdet offentlig organisation till en nivå som minst uppfyller kraven för docent, såväl vad gäller kvalitet som kvantitet.

Erfarenhet av planering och ledning av forskningsaktiviteter är också ett krav.

Sökande måste också ha ett intresse för grundforskning och mångdisciplinär forskning, och arbeta med forskning inom ämnesområdet. Ett annat krav är också ett intresse för aktuella forskningsteman vid Score, och en vilja att bidra till diskussioner kring dessa.

Sökande måste också ha förmåga att samarbeta, samt i övrigt förmåga att utföra arbetsuppgifterna som ligger i anställningen.

Att förstå svenska är inte ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid skicklighet i forskning inom Scores forskningsområde: grundforskning avseende management, organisation, och utvärdering av den offentliga sektorn och offentliga organisationer, näringslivet och civilsamhället.

Särskild vikt läggs också vid förmåga att samarbeta med anställda och kollegor i en mångvetenskaplig miljö.

Stor vikt läggs vid erfarenheter av att framgångsrikt ha ansökt om och erhållit forskningsfinansiering från externa finansiärer.

Stor vikt läggs vid förmåga att initiera, underhålla och utveckla nätverk, såväl nationella som internationella, inom ämnesområdet.

Följande är meriterande

 • Administrativ erfarenhet och förmåga att samarbeta med det omgivande samhället, och att informera om forskning och utveckling.
 • Handledning av minst en doktorand fram till disputation för doktorsgrad.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 3 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Information om anställningen ges av föreståndaren Staffan Furusten, tfn 08-674 74 02 eller 070-328 66 21, staffan.furusten@score.su.se, eller av ordföranden för centrets styrelse, Christina Garsten, tfn 08-16 14 49 eller 070-534 06 24, christina.garsten@score.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska skrivas antingen på engelska eller svenska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • ett personligt brev innehållande punkterna:
  - varför du är intresserad av befattningen
  - vad du kan bidra med till Score
  - på vilket sätt en vistelse vid Score kan berika din forskning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och fullständig publikationsförteckning
 • en text om din forskning och dina forskningsplaner och hur detta är av relevans för Scores forskning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer (max 10) som du önskar åberopa.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

ANSÖKAN görs här: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=8958&rmlang=SE

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2019-05-10