Bläddring i namnlista Genom att trycka på knapparna under pilsymbolerna kan man bläddra sig fram till den person man söker.
Bläddring i namnlista. Genom att trycka på knapparna under pilsymbolerna kan man bläddra sig fram till den person man söker.

1. Bläddring i namnlista

  • Besökaren bläddrar i en namnlista med hjälp av piltangenter och kan sedan ringa till personen ifråga (se instruktion nedan).
  • Signalen går till medarbetarens fasta telefon.
  • Medarbetaren svarar i sin fasta telefon och öppnar porten genom att trycka 9 för att aktivera tonvalet och sedan 5 för att öppna dörren.

Gäster och assistenter är inte inlagda med namn i porttelefonen. Du som är gästforskare eller assistent: Be istället be din besökare att använda metoden ”Direktslagning  telefonnumret” enligt nedan. (Alternativt kan de ringa ett vanligt telefonsamtal och så går du ner och öppnar!)

När rätt person är markerad trycker man på ”RING”.
När rätt person är markerad trycker man på ”RING”.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Direktslagning av telefonnummer

Direktslagning av nummer. Tryck på knappen för telefon, sedan 00 och telefonnummer.
Direktslagning av nummer. Tryck på knappen för telefon, sedan 00 och telefonnummer.

Besökare som känner till telefonnumret till en medarbetare kan knappa in det direkt med hjälp av sifferknapparna.

  • Tryck på knappen under telefonsymbolen.
  • Tryck 00.
  • Tryck telefonnummer utan riktnummer (t.ex. 674 74 33).
  • Medarbetaren svarar i sin fasta telefon och öppnar porten genom att trycka 9 för att aktivera tonvalet och sedan 5 för att öppna dörren.