Livia Johannesson

Mycket tyder på att asylrätten, som princip och politik, långsamt håller på att falla sönder. Det skriver Livia Johannesson och Annika Lindberg i en Understreckare publicerad i SvD 18 december 2020.

Läs Understreckaren i sin helhet: https://www.svd.se/ar-asylrattens-dagar-raknade

Läs mer om Livia Johannessons forskning