Det nya forskningsprojektet ska studera 12 butiker vilka certifierats som ekologiska butiker av KRAV. Syftet är att bidra med kunskap om dagens ”granskningssamhälle”. Hur påverkas butikernas arbetssätt, resursprioriteringar och marknadsföring av certifieringen?

-Vi ska också undersöka vilken konsumentkultur som butikscertifieringar ger uttryck för, säger Kristina Tamm Hallström, docent vid Score och projektledare för projektet. Vilka former av konsumentkunskap gällande livsmedel prioriteras genom dessa certifieringar och vad kommer i skymundan?

KRAV, som står bakom certifieringen, är en ekonomisk förening där bl.a. Arla, Scan och ICA ingår, men också intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna.

Forskningen pågår under 2017 med finansiering från Handelsrådet. I projektet medverkar även Carl Yngfalk och Lovisa Näslund.