Susanna Alexius
Susanna Alexius

Staffan Furusten inledde med att hälsa deltagarna välkomna. Därefter talade Nils Brunsson på temat Är marknadiseringstrenden över? Patrik Aspers tog vid med frågan Vilka marknader kan inte styras? och Susanna Alexius avslutade den första delen av konferensen med temat Vad händer med icke-ekonomiska värden på marknader?

Den andra delen av konferensen utgjordes av:

  • Kristoffer Strandquist: Fri eller ren marknad - 150 års ideal och praktik.
  • Catrin Andersson: Den svenska staten som marknadsorganisatör – ovillig, okunnig, omedveten?
  • Patrik Aspers och Nils Brunsson
    Patrik Aspers och Nils Brunsson
    Staffan Furusten: Dåliga kunder gör bra afffärer. Varför fungerar inte Lagen om offentlig upphandling som tänkt.
  • Kristina Tamm Hallström: Går det att organisera fram förtroende på marknader? Fallet miljömärkning.
  • Christina Garsten och Renita Thedvall: Marknader, legitimitet och öppenhet. Transparens som ideal och praktik.
  • Mats Jutterström: Hur kan problem med marknader leda till att det skapas fler marknader?
Nils Brunsson
Nils Brunsson

Konferensen var en avslutning på forskningsprogrammet »Att organisera marknader« som finnansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Programet har bland annat resulterat i en mängd publikationer. Fast programmet avslutats så fortsätter forskningen.

 

Några böcker som tillkommit inom programmet

 

Hela publikationslistan från forkningsprogrammet "Att organisera marknader" (pdf)