Boken synliggör och visar på vikten av att förstå organisationer utifrån deras sammanhang. Det är inte självklart var de organisatoriska gränserna ska dras och många av de frågor som kan antas vara interna kan även förklaras och förstås genom att rikta fokus också på interorganisatoriska relationer och på vad som händer i omvärlden.

– Ambitionen är att bidra med kunskap och reflektion kring varför organisation och organisering är centralt för att förstå vårt samhälle, säger bokens författare.

Författarna: Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård.
Författarna: Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård.

Övriga författare är Score-anknutna Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, verksam som forskare och lektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt Oline Stig, författare och skribent för Tidningen Vi och Sydsvenska Dagbladet och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Om kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Prissumman på en kvarts miljon kronor fördelas med 150 000 kr till förstapriset och 50 000 kr vardera till två hederspriser.

Läs en intervju med vinnarna

Läs mer om Kurslitteraturpriset

Läs mer om Maria Grafströms forskning