Mejla till info@score.su.se den adress du vill ha boken skickad till. Men skynda, först till kvarn gäller! Ange gärna ett alternativ om någon annan hinner före att önska samma bok. God Jul & Gott Nytt År önskar Score!

 

Årets julklappar

1. Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer av Göran Ahrne (Liber 2014). Denna bok knyter samman de mer närliggande, personliga relationerna mellan människor med sociologi och organisationsteori på ett nytt sätt. Frågor som ställs är hur uppstår relationer och hur underhålls de? Hur vet man att det är en relation och vilka ingår i den? Hur kan personliga relationer jämföras med relationer i organisationer och i nätverk?

2. Att se samhället av Göran Ahrne (Liber 2017) är en bok som utforskar och problematiserar det välbekanta. Sociologi handlar om människors normer, förväntningar och maktrelationer. De är ofta dolda och svåra att urskilja och de formar vår interaktion med varandra. Sociologi handlar om att lära sig se och upptäcka samhället. Några huvudlinjer i sociologiska teoribildningar diskuteras i boken och författaren gör ett försök att vaska fram ett urval av svenska sociologiska klassiker. Slutligen görs några reflektioner över hur sociologisk kunskap kan användas.

3. I boken Kina i globaliseringens mitt (Forum 2007) gör statsvetaren och Kina-kännaren Johan Lagerkvist en lättläst och initierad genomlysning av landet vars utveckling påverkar en hel värld. Lagerkvist förklarar tillvaron utifrån den vanlige kinesens ögon, drar paralleller till världspolitiken och i nästa led – hur vi svenskar påverkas.

4. Introduktion till politisk etnografi (Gleerups 2016). Utgångspunkten för den politiska etnografin är att människors uppfattning om sin egen sociala och politiska verklighet är helt central för att vi ska kunna förstå och förklara politiska fenomen. Med sin utgångspunkt i människors upplevelser och vardagsliv ger metoden ovärderliga insikter om vad politik och makt faktiskt är. Introduktion till politisk etnografi är den första svenska läroboken i ämnet. Boken introducerar metoden och redogör för dess historiska rötter och möjligheter inom statsvetenskapen. Författarna Livia Johannesson  och Maria-Therese Gustafsson har på olika sätt anammat ett politiskt-etnografiskt förhållningssätt och visar här hur sådana studier kan bedrivas.