Mejla till info@score.su.se den adress du vill ha boken skickad till. Men skynda, först till kvarn gäller! Ange gärna ett alternativ om någon annan hinner före att önska samma bok. God Jul & Gott Nytt År önskar Score!

 

Böcker i julklappssäcken

 

1. Mechanisms of Hope (2006) av Nils Brunsson
Organizations have traditionally been seen as hierarchical and rational. In the last few decades this conception has come under mounting criticism. Organizations should rather be seen as loosely joined up systems, more controlled from the bottom and the outside than from the top. This book takes the argument one step further: not simply explaining why the hierarchical-rational model does not work, but why it remains popular despite its lamentable track record.

2. Expertsamhällets organisering: okunskapens triumf? (2012) av Staffan Furusten och Andreas Werr

Vi står mitt i framväxten av ett nytt expertsamhälle. Ett samhälle där organisationer blir allt mer beroende av externa experter för utvärdering, certifiering, rådgivning, kommunikation, rekrytering, investering, marknadsföring, inköp, utbildning, hållbar utveckling m.m. De nya experterna har dock otydliga kunskapsbaser, utbildning, erfarenheter och etiska riktlinjer. Det saknas även tydliga regler för auktorisation och strukturer för systematisk granskning.

Hur kan vi som köpare, medarbetare, chefer och medborgare lita på de nya experterna? I boken diskuteras hur expertis organiseras på samhällsnivå och på marknader, hur den leds i organisationer och hur individer bygger trovärdighet som experter. Två olika principer för att säkerställa expertis identifieras: (1) utvecklandet av generella och mätbara utvärderingssystem där endast de som uppfyller formella krav accepteras i expertrollen samt (2) utvecklandet av informella lokala system som bygger på förtroende. En tendens är att det informella och svårmätbara hamnar i skymundan till förmån för det synliga och mätbara. Vi diskuterar vilka konsekvenser detta får för expertkunskapen. Riskerar vi att gå miste om den vardagliga och erfarenhetsbaserade kunskapen, och därmed främja ”okunskap” i vår jakt på tydlig och objektiv expertis?

Med denna bok vill vi bidra till debatten om hur experter och expertis kan ledas och organiseras. Boken är intressant för medarbetare och ledare i kunskapsintensiva organisationer, samt för forskare, lärare och studenter på universitet och högskola.

3. När vardagen blir politik (2005) av Adrienne Sörbom
Människors syn på politiken och dess möjligheter har förändrats. Allt fler väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer. Men parallelt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Adrienne Sörbom har samtalat med tre generationer män och kvinnor och deras syn på samhälle, politik och demokrati. Vad händer med makten när vardagen blir politik?