Julklappar!

Mejla till info@score.su.se den adress du vill ha boken skickad till. Men skynda, först till kvarn gäller! Ange gärna ett alternativ om någon annan hinner före att önska samma bok. God jul önskar Score!

I årets julklappssäck:
 

Kampen om kunskap - Akademi och praktik
Redaktörer: Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson, Mikael Klintman

Det ropas allt högre om att forskare ska samverka med det omgivande samhället. Det är rop som vittnar om en stor tilltro till att morgondagens vetenskapliga genombrott garanteras genom att kunskap produceras i samverkan. Men vad betyder det att samverka? Är den alltid att föredra? Främjar eller kanske rentav hotar samverkan kunskapsproduktion i samhället? Läs mer om boken.

En berättelse om organisering 
Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig, Lars Strannegård
En berättelse om organisering blandar fiktion med organisationsteorins grunder. Boken drivs framåt av vad som händer på det nystartade modeföretaget Mess. Genom skildringen av Mess och människorna i och runt omkring företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus. Läs mer om boken.

Ansvar och marknader: vem tar ansvar för spelmarknadens baksida? Susanna Alexius
Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta ansvarstagande i praktiken och vad får det för implikationer? I den här boken analyseras den svenska spelmarknadens ansvarsorganisering sedan 1980-talet. Läs mer om boken.

När vardagen blir politik
Adrienne Sörbom
Människors syn på politiken och dess möjligheter har förändrats. Allt fler väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer. Men parallelt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Adrienne Sörbom har samtalat med tre generationer män och kvinnor och deras syn på samhälle, politik och demokrati. Vad händer med makten när vardagen blir politik? Läs mer om boken.