Forskningsprojektet Arioso – Arbetarrörelsen i Östersjöområdet – vid Södertörns högskola presenterar sin senaste bok och diskuterar arbetarrörelsens dramatiskt förändrade villkor.

Läs mer här www.abf100ar.se/evenemang/arbetarrorelsen-efter-guldaldern