Kl. 10.00-11.00
Adrienne Sörbom: Internationalen i våra hjärtan: om socialdemokrati och politisk globalisering

Varför fortsätter politiken att vara nationell i en tid av stark globalisering? Politiska organisationer talar gärna om gränslösa samarbeten, men det politiska landskapet ser i stort sett likadant ut idag som det gjorde för 100 år sedan. Med utgångspunkt i den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige diskuterar Adrienne Sörbom frågan om politikens långsamma avnationalisering.

Läs mer här: http://www.arbark.se/2013/01/forskarstafett/