Adrienne Sörbom Foto: Juliana Wiklund

Länk till intervjun, publicerad på NOS: https://nos.nl/artikel/2429745-inspiratiebron-of-georganiseerde-hypocrisie-elite-is-weer-bijeen-in-davos

Läs mer om boken ”Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” där Adrienne Sörbom och Christina Garsten undersöker hur World Economic Forum utövar sitt inflytande.