Läs artikeln "Facket måste bli mer globalt" här www.arbetet.se/2012/09/14/facket-maste-bli-mer-globalt/