12/2: Formell eller reell demokrati?

När upphör demokratin att vara meningsfull? Hur lågt valdeltagande tål demokratin? Hur långt bort från medborgarna kan den representativa makten flytta? Multinationella företag, plutokrati, den finansiella sektorn och olika eliters särintressen ställs mot folkliga protester, fackliga anspråk och sociala medborgarkrav. Idag sägs vi leva i en "postdemokrati" där den formella nivån upprätthålls - fria val, konkurrerande partier, offentliga debatter, etc. - men där den reella makten hos medborgarna för länge sedan kringskurits.

Mikael Gilljam professor statsvetenskap
Olle Ludvigsson (s) europaparlamentariker
Adrienne Sörbom docent sociologi
Stellan Vinthagen freds- och utvecklingsforskare, aktivist

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke

Läs mer här: http://www.abfgoteborg.org/index.php/samhallsscenen/1372-demokrati