Svenne Junker
Svenne Junker

I den nya boken Statsförvaltningen efter 20 år i EU resonerar forskare och praktiker kring hur EU-medlemskapet har påverkat den svenska statsförvaltningen.

Det ökande antalet EU-myndigheter innebär att fler svenska myndigheter numera är delar i en omfattande europeiskt förvaltning. Hur det här europeiska förvaltningsarbetet egentligen går till utreder Svenne Junker i sitt kapitel i Aktör, arena eller klubb för att skapa gemenskap? 

I kapitlet konstaterar han att EU-myndigheter borde ses som tre olika former av organisation samtidigt - aktör, arena och professionell klubb. Medlemmarna i EU-myndigheter sitter generellt på flera stolar samtidigt, har multipla identiteter och påverkas av olika institutionella logiker.

- Intressant nog är de här förutsättningarna inte alls något hinder för EU-myndigheter att verka i förvaltningen. Tvärtom ska den här hybrida formen av förvaltningsorganisation ses som en grundläggande förutsättning för den europeiska förvaltningens fortsatta utbredning, säger Svenne Junker.

Antologin är framtagen i samarbete mellan Statskontoret och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och den släpptes på årets Förvaltningspolitiska dag i regi av Statskontoret.

Läs boken Statsförvaltningen efter 20 år i EU