Almedalen 2018

Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson medverkar i seminariet Upphandling av välfärd – vad händer med kvaliteten, tilliten och idéburenheten? tisdag 3 juli.

Inledande presentation utifrån bidrag till en kommande antologi om upphandlingar. I antologin diskuteras upphandling som styrning av välfärden utifrån exempelvis ett historiskt, kvalitativt och ett marknadsperspektiv. Efter bidragen diskuteras frågorna i rundabordssamtal där även rikspolitiker med ansvar för upphandlingsfrågorna deltar. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med politiker.

Läs mer om seminariet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50374