Martin Gustavsson har som huvudsökande, tillsammans med utbildningssociologen Andreas Melldahl vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet som medsökande, tilldelats ett programanslag om 2.000.000 kr från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Anslaget har tilldelats för projektet Baumol i högskolan. De finansiella ramarna för högre utbildning och konsekvenserna för utbildningens organisering, 1955–2015 [Baumol at the university. The funding of higher education and the consequences for the organization of the teaching, 1955-2015]. 

Läs mer om Martin Gustavssons forskning