• Förtroende till salu. Legitimeringsstrategier på den svenska certifieringsmarknaden 1970–2020 – före och efter EU:s New Approach.
  Kristina Tamm Hallström, Handelshögskolan i Stockholm/Score.
  I projektet, som startar 1 januari 2018, ingår även Martin Gustavsson.
  I projektet studeras hur certifieringsorganisationer rättfärdigat sin position som mäktiga gränsvakter på svenska marknader 1970–2020. Organisationsformens betydelse och statens roll klarläggs. Bidrag ges till institutionell organisationsteori, redovisnings- och certifieringsforskning.  Det 3-åriga projektet pågår 2018–2020 med finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser. Totalt beviljades 2.355.000 kr.
   
 • Vem sätter morgondagens rubriker? Ekonomijournalistik under omförhandling.
  Maria Grafström, Stockholms Universitet/Score.
  Projektet undersöker ekonomijournalistikens förändrade villkor och fokuserar särskilt på producenterna. Empiriska studier görs av både traditionella affärsmedier och nya producenter på det journalistiska fältet, såsom innehållsdistributörer och organisationers kommunikationsavdelningar. Delar av empiriinsamlingen kommer att göras i Kalifornien - San Fransisco Bay Area där de nya innehållsdistributörerna Google och Facebook har sina huvudkontor. Projektet startas upp i januari 2018 och löper över tre år. Totalt beviljades 1.028.000 kr.
   
 • Fas två av projektet bolagsstyrning och ledning i offentlighetens tjänst: hur hanteras målkonflikter och hybriditet i statliga bolag.
  Staffan Furusten, Handelshögskolan i Stockholm/Score.
  I projektet medverkar även Susanna Alexius, Kristoffer Strandqvist och Mats Jutterström.

  Syftet med projektet är att bidra till teori om organisationers hantering av motstridigt institutionellt tryck. Frågor som ställs är: Hur hanterar styrelser och ledare för statliga bolag målkomplexitet? Hur kan variationen i hur de gör detta förklaras? En kvalitativ ansats kommer att användas och jämförelser av processer i 8 fall ska göras. Totalt beviljades 2.000.000 kr.