Tidigare Scoremedarbetaren Lotta Björklund Larsen har fått sin artikel Buy or barter? Illegal yet licit purchases of work in contemporary Sweden publicerad i Focaal Journal of Global and Historical Anthropology. Artikeln är delvis ett resultat av Björklund Larsens forskning vid Score.

Björklund Larsen är idag verksam vid Linköpings universitet. Läs mer om hennes forskning här: https://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/bjorklund-larsen-lotta?l=sv