Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)

Samverkan är ett uttryck på modet inom den vetenskapliga världen idag. Men vad innebär det egentligen? Vem ska samverka med vem, och om vad? Risken är att begreppet skymmer det faktum att forskare inte har samma intressen som politiker och näringsliv. Samverkan kan äventyra forskningens fria roll.

Läs artikeln, publicerad 29 januari 2020, i sin helhet: https://www.tidningencurie.se/nyheter/2020/01/29/ny-kunskap-krockar-alltid-med-det-som-redan-finns/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=%E2%80%9DNy%20kunskap%20krockar%20alltid%20med%20det%20som%20redan%20finns

Läs mer om Anna Jonssons forskning