Läs hela artikeln om Susanna Alexius och Leina Löwenbergs Scorerapport om bankernas hållbarhetsrapportering i tidningen Miljö & Utveckling här: http://miljo-utveckling.se/sjalvklarheter-och-pr-massig-fernissa/

Rapporten går att läsa och ladda ner här: www.score.su.se/om-oss/nyheter/ny-scorerapport-om-bankernas-hallbarhetsrapporter-1.137776