Erica Falkenström
Erica Falkenström

Förtroendet för sjukvårdspolitiken är lågt. Rådande organisation och styrsystem skapar etiska problem i vården, men ansvariga politiker och tjänstemän brister i den etiska kompetensen och vidtar inte nödvändiga och tillräckliga åtgärder, menar Erica Falkenström i en artikel i Dagens Samhälle som publicerades 24 augusti 2018: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bristande-etisk-kompetens-i-varden-23541

Forskningen som artikeln bygger på har bedrivits på Score och finansierats av Afa försäkring.

De samlade forskningsresultaten finns presenterade i en nyligen publicerad bok av Erica Falkenström och Anna T Höglund: ”På spaning efter etik. Om etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården”.