Christina Garsten Foto: Juliana Wiklund

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap grundad 1710 av Eric Benzelius d.y. efter modell av liknande akademier på kontinenten. Societeten är organiserad i fyra klasser om sammanlagt 130 ordinarie ledamöter och i sällskapet finns ett vetenskapligt nätverk som spänner över de flesta områden. Genom en bred åldersfördelning bland ledamöterna utgör den en betydelsefull brygga över generationer.

2018 tilldelades Christina Garsten ett av Kungl. Vetenskaps-Societetens Lilly och Sven Thuréus priser för sin framstående forskning inom organisationsantropologi.

Läs mer om Christina Garstens forskning

Läs mer om Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala